میکرو سرویس چیست؟

میکرو سرویس چیست؟ میکرو سرویس چه کارایی و کاربردی دارد؟ میکرو سرویس‌ها را می‌توان به عنوان برنامه‌های کوچک دانست که تیم توسعه دهنده می‌تواند آنها را به صورت کاملاً مستقل ایجاد کند. این سرویس‌ها به وسیله پیام رسان‌ها ارتباط ایجاد می‌کنند، به همین دلیل هیچ گونه وابستگی به زبان برنامه نویسی ندارند، یعنی توسعه دهنده می‌تواند از هر نوع زبان برنامه نویسی که تسلط دارد، برای ایجاد کردن آن استفاده کند. در واقع میکرو سرویس‌ها را می‌توان رویکردی جدید جهت توسعه دادن اپلیکیشن‌ها دانست. در این مقاله میکرو سرویس و مزایای استفاده از آن را بررسی می‌کنیم. آشنایی با میکرو سرویس گفتیم که میکرو سرویس‌ها به عنوان نوعی توسعه دهنده اپلیکیشن هستند که در داخل آنها برنامه‌های کاربردی بسیار بزرگ از خدمات یا اجزای مدولار ساخته می‌شوند و به نوعی از آن جهت پیاده سازی کردن برخی از اپلیکیشن‌های پیچیده و بزرگ استفاده می‌کنند، به بیانی میکروسروس‌ها را می‌توان به عنوان نوعی سبک معماری دانست که می‌تواند برنامه‌ای کاربردی تک و واحد را به صورت یک مجموعه از خدمات بسیار کوچک توسعه دهد. در این نوع از معماری هر سرویس می تواند.. ... ادامه مطلب